Criminal Tango

 

SPIS TREŚCI

A mnie jest szkoda lata ……………………………… 3

Bal u Starego Joska …………………………………… 7

Cheek to Cheek ……………………………………….. 11

Criminal Tango …………………………………………. 14

Jesienne ró¿e ……………………………………………. 17

Ju¿ nie zapomnisz mnie ……………………………… 20

Pamiêtasz by³a jesieñ ………………………………… 23

Pieoeñ o Matce …………………………………………. 26

Piosenka o mojej Warszawie ……………………….. 29

Rebeka ……………………………………………………… 31

Tango Andrusowskie …………………………………… 33

To ostatnia niedziela …………………………………… 35

Scroll to Top